Aprovació definitiva MC 24_2020 crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Data de modificació: 28 d'octubre de 2020

Aprovació definitiva MC 24_2020 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Documents

  • MC 24_2020 (mida: 722.41 KB)
  • Data de publicació: 28 d'octubre de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits