Aprovació definitiva MC 08_2020 crèdit extraordinari

Data de modificació: 12 de juny de 2020

Aprovació definitiva MC 08_2020 crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits