ACORD MARC DE SERVEIS DE DIRECCIÓ FACULTATIVA, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT I SERVEIS ARQUEOLÒGICS DE LES OBRES PROMOGUDES PER L´AJUNTAMENT

 

Actualització 16.02.2018

ES PUBLICA L'ANUNCI DE FORMALITZACIÓ DE L'ACORD MARC AMB LES EMPRESES SELECCIONADES

--------------

Actualització: 26.01.2018

ES PUBLICA LA RESOLUSIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA CELEBRACIÓ DE L'ACORD MARC I DE LES EMPRESES SELECCIONADES

-------------

Actualització: 09.01.2018.

ES PUBLICA L'ACTA DE LA SESSIÓ NÚM. 4 DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ EXPEDIENT CN-36/2017

 


  


 • Número d'expedient: CN-36/2017
 • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
 • Data de modificació: 16 de febrer de 2018
 • Fase de contractació: En licitació
 • Tipus de procediment: Obert

Documents

 • Plec de clàusules administratives particulars Exp CN-36/2017 (tamany: 1364.251953125 KB)
 • Data de publicació: 10 d'octubre de 2017
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Plec de prescripcions tècniques Exp. CN-36/2017 (tamany: 284.47265625 KB)
 • Data de publicació: 10 d'octubre de 2017
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • Segell SAF:
 • Acta sessió 1 exp. cn-36/2017 (tamany: 713.388671875 KB)
 • Data de publicació: 10 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Acta sessió 2 mesa exp. cn-36/2017 (tamany: 536.1279296875 KB)
 • Data de publicació: 24 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Acta sessió 3 mesa exp. cn-36/2017 (tamany: 629.1328125 KB)
 • Data de publicació: 27 de novembre de 2017
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Provisió Convocatòria de Mesa de contractació (tamany: 413.2724609375 KB)
 • Data de publicació: 27 de desembre de 2017
 • Tipus de document: Providència
 • Segell SAF:
 • Informe tècnic annex acta 4 (tamany: 573.5556640625 KB)
 • Data de publicació: 10 de gener de 2018
 • Tipus de document: Acta
 • Segell SAF:
 • Anunci formalització de l'acord marc CN-36-17 (tamany: 290.52734375 KB)
 • Data de publicació: 16 de febrer de 2018
 • Tipus de document: Formalització
 • Segell SAF:

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits