SUBMINISTRAMENT DE SIS FURGONETES DESTINADES AL SERVEI DE LA BRIGADA MUNICIPAL D’OBRES I L’EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS EMSA S.A., MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ D’URGÈNCIA, EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ NÚMERO CN-64-2018.

 • Número d'expedient: CN-64/2018
 • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
 • Data de modificació: 18 de desembre de 2018
 • Fase de contractació: Formalitzat
 • Tipus de procediment: Obert

Documents

 • DEUC PDF CN-64/2018 (tamany: 86.67 KB)
 • Data de publicació: 15 de novembre de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions
 • DEUC XML CN-64/2018 (tamany: 130.40 KB)
 • Data de publicació: 15 de novembre de 2018
 • Tipus de document: Plec de condicions

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits