Procediment selectiu borsa de Graduats Socials (concurs-oposició)

Fecha de modificación: 6 d'octubre de 2022

Es publica anunci de la presidenta del Tribunal Qualificador amb el resultat definitiu del procediment selectiu.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desarrollado por 3digits