Per accedir als tràmits s'ha d'entrar a la Seu Electrònica (https://sac.alcudia.net) i seleccionar Urbanisme dins els Tràmits per tema.

 

Tràmits generals

DOC01. Sol·licitud de consulta/accés expedients i còpia de documents

 

 

Tràmits urbanisme

URB 01. Sol·licitud de Llicència d’Obra que requereix projecte

URB 02. Sol·licitud de Llicència d’Obra que no requereix projecte

URB 03. Comunicació prèvia per a l’execució d’obres (ONLINE)

URB 04. Obres no subjectes a intervenció administrativ

URB 05. Declaració responsable d’obres i instal·lacions a executar a sòl urbà

URB 06. Sol·licitud d'emissió certificats urbanístics

URB 07. Certificat municipal acreditatiu d’estar en zona apta per a la comercialització d’estàncies turístiques en habitatges d’ús residencial (ETH)

URB08. Sol·licitud de Llicència de 1ª ocupació o certificat de final d’obres

 

 

Tràmits planejament

PLA01. Sol·licitud de Llicència de segregació o agrupació en sòl rústic

PLA02. Sol·licitud de Llicència de parcel·lació/agrupació/segregació en sòl urbà o urbanitzable

PLA03. Sol·licitud de tramitació estudi de detall d’iniciativa privada

 

 

Tràmits activitats

Activitat itinerant (TRÀMIT DISPONIBLE ONLINE)

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits