RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS

RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ANY 2019


1r Trimestre any 2019

2n Trimestre any 2019

3r Trimestre any 2019

4t Trimestre any 2019


RELACIÓ DE CONTRACTES MENORS ANY 2020


1r Trimestre any 2020

2n Trimestre any 2020

Desenvolupat per 3digits