INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIO: Des del 9 de març de 2.018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament d’Alcúdia i de les seves entitats dependents i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic: PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT

Perfil del contratante

No se ha encontrado ningún contrato con los criterios de búsqueda utilizados.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits