Procediment selectiu de 22 places d'oficial 2a Platger

Data de modificació: 1 de juny de 2023

Es publica llista definitiva de puntuacions

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits