Procediment selectiu de 2 places de Peó

Data de modificació: 24 de maig de 2023

Relació definitiva de mèrits presentats a la convocatòria oberta del procediment selectiu de personal laboral d'EMSA SAU de 2 places de Peó per sistema concurs.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits