Procediment selectiu de 2 places d'auxiliar administratiu

Data de modificació: 1 de juny de 2023

Es publica llista de puntuacions definitiva

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits