Procediment selectiu 2 places d'Oficial 1a amb concurs de mèrits.

Data de modificació: 25 de maig de 2023

Relació definitiva de mèrits presentats la convocatòria oberta del procediment selectiu de personal d'EMSA SAU de 2 places d'Oficial 1a per sistema de concurs

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits