Procediment selectiu 1 plaça de peó jardiner

Data de modificació: 25 de setembre de 2023

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria oberta del procediment selectiu de personal laboral d'EMSA SAU de 1 plaça de Peó Jardiner per sistema de concurs oposició

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits