PROCEDIMENTS SELECTIU DE PERSONAL LABORAL INCLOSOS EN L'OFERTA ADDICIONAL D'ESTABILITZACIÓ

Data de modificació: 11 de gener de 2023

Procediments selectius de l'oferta publica d'ocupació per a la estabilització del treball temporal

Procediments selectius de l'oferta publica d'ocupació per a la estabilització del treball temporal
Publicació en el BOE de l'anunci de la convocatòria i inici del termini de presentació d'instàncies (09/01/2023 - 20-01-2023)
Horari registre entrada EMSA: de 9 a 14 h de dll a div

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits