Oferta pública per taxa addicional d'estabilització d'EMSA SAU

Data de modificació: 2 de juny de 2022

Aprovació oferta ocupació pública per a l'estabilització de l'ocupació temporal d'EMSA SAU

APROVACIÓ OFERTA OCUPACIÓ PÚBLICA PER A L'ESTABILITZACIO DE L'OCUPACIÓ TEMPORAL D'EMSA SAU, QUE COMPLEIX LES PREVISIONS DE LA LLEI 20/2021, DE 28 DE DESEMBRE, DE MESURES URGENTS PER A LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT DE L'OCUPACIÓ PÚBLICA, APROVAT MITJANÇANT ACORD DEL CONSELL D'ADMINISTRACIÓ EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 25 DE MAIG DE 2022

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits