SOIB REACTIVA 2022

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/SOIB-M.jpg

30 persones contractades per l'ajuntament a través del programa SOIB REACTIVA, han iniciat les seves tasques laborals aquesta setmana.

L’Ajuntament d’Alcúdia ha donat la benvinguda a les 30 persones contractades dins del “SOIB REACTIVA 2022”. A través del programa del SOIB en total a Alcúdia, s’ha procedit a contractar a aquestes 30 persones desocupades, per un període de 6 mesos.  El programa SOIB Reactiva permet realitzar aquestes contractacions a Alcúdia, i suposa una nova inversió al municipi.

Les tasques d’aquestes persones es desenvolupen a tres àmbits: manteniment i reparació de la via pública i dels edificis municipals; jardineria als espais públics; i tasques administratives. Les diferents tasques es duran a terme amb equips/brigades d’oficials més peons.

El programa va destinat a joves menors de 30 anys desocupats i per a persones desocupades de 30 anys o més de llarga durada.

A través del SOIB s’han fet de les pertinents baremacions, com a responsables de la selecció de personal, atenent els perfils que es demanen al projecte de l’Ajuntament d’Alcúdia.

El regidor de serveis i manteniment Martí Garcias a més de donar la benvinguda a les persones que comencen les seva tasca, ha expressat que a més de tenir la possibilitat de fer feina, també ells seran la imatge del municipi, durant el temps que treballin per l’ajuntament d’Alcúdia.

El batle d’Alcúdia Domingo Bonnin a més de donar  la benvinguda a les 30 persones contractades, ha explicat que l’objectiu de poder oferir feina a través del SOIB Reactiva 2022. El Batle ha posat èmfasi en la tasca important que realitzaran en el si de la institució municipal, i que des de l’ajuntament es farà tot el possible per donar resposta a les necessitats de la ciutadania.

Tant el batle d’Alcúdia Domingo Bonnín com el regidor de serveis i manteniment Martí Garcias, més dels personal tècnic municipal que han de coordinar les tasques.

Després els diversos grups de treball i els seus coordinadors, els tècnics i tècniques municipals, s’han posat a distribuir les tasques que es duran a terme durant els 6 mesos de contracte. Recordem que les persones contractades per l’ajuntament d’Alcúdia a través d’aquest programa són: 2 Auxiliars administratius, 4 oficials de manteniment, 16 peons de manteniment i 8 peons de neteja.

El programa SOIB REACTIVA 2022 és un programa promogut pel SOIB i finançat per la Conferència Sectorial de Treball i Assumptes Laborals.

13 de desembre de 2022

Desarrollado por 3digits