Cessió de 42 finques de l'Estany dels Ponts.

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/santander-m.jpg

Cessió de 42 finques de l’Estany dels Ponts d’Alcúdia De manera gratuïta a favor de l’Ajuntament d’Alcúdia per part de Landco-Grup Santander.

Formalitzada davant notari la cessió a l’Ajuntament d'Alcúdia per part de LANDCO(Grup Santander) d’un total de 42 finques/parcel·les situades a la zona de s'Estany des Ponts, cedides de manera gratuïta, a favor de l” Ajuntament d'Alcúdia per incorporar-les al projecte RestaurAlcúdia amb l’objectiu de recuperar els valors ambientals de les zones humides i corredor ecològic de Maristany i Estany des Ponts.

En total, les parcel.les sumen 47 hectàrees, 470.944 m2.

 

La signatura de la cessió s’ha realitzat per part de l"Ajuntament d'Alcúdia amb el batle Domingo Bonnín I en representació de LANDCO(Grup Santander), Milagros Cristóbal Morgado.

Des de l’Ajuntament d'Alcúdia el batle Domingo Bonnín ha fet una valoració molt positiva de la realització d’aquesta operació. Ha destacat que aquesta cessió  que donarà un gran impuls a les polítiques mediambientals i cap a la sostenibilitat que es desenvolupa des de l’Ajuntament d’Alcúdia.

 

El projecte RestaurAlcúdia té com a objectiu principal la conservació i restauració de l'entorn natural d'Alcúdia, afavorint el desenvolupament sostenible del municipi i la promoció de la biodiversitat. Aquesta cessió de terrenys permetrà l'execució de noves accions i iniciatives vinculades al projecte, beneficiant així a tots els ciutadans d'Alcúdia i a la preservació del seu patrimoni natural. La cessió de terrenys també facilitarà la creació d'espais verds i zones de lleure per als residents i visitants del municipi, promovent la connexió amb la natura i fomentant l'educació ambiental. 

 

Entre les accions previstes dins del projecte RestaurAlcúdia es troben la reforestació de zones degradades, la creació d'itineraris ecoturístics i la implementació de mesures per a la conservació de la fauna i flora autòctones. A més, es duran a terme programes d'educació i sensibilització mediambiental per a la població, amb l'objectiu de fomentar la cultura de respecte i cura del medi ambient.

Aquest projecte està promogut per WWF amb la col·laboració de la Universitat de les Illes Balears UIB.

3 d'abril de 2023

Desarrollado por 3digits