Procediment selectiu per a una plaça d'administratiu d'administració general.

Fecha de modificación: 29 de setembre de 2022

Es publiquen les qualificacions provisionals de la segona prova de la fase d'oposició i s'atorga un termini de tres dies hàbils per fer al·legacions i/o reclamacions, o per sol·licitar la revisió de la prova

Documentos

  • Nota informativa (tamaño: 200.27 KB)
  • Fecha de publicación: 29 d'agost de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desarrollado por 3digits