Procediment selectiu per a una plaça d'administratiu d'administració general.

Fecha de modificación: 20 de febrer de 2023

Resolució de Batlia nomenament funcionari de carrera

Nomenament com a funcionari de carrera de l'aspirant que ha superat el procediment selectiu i atorgarment de termini de tres dies hàbils per prendre possessió.

Documentos

  • Nota informativa (tamaño: 200.27 KB)
  • Fecha de publicación: 29 d'agost de 2022

Enlaces

Desarrollado por 3digits