Procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera 2 places TAG

Fecha de modificación: 20 de juliol de 2021

Se publica l'anunci del resultat definitiu del tercer exercici

 

 

 

 

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits