Procediment selectiu per a l'accés com a personal funcionari de carrera 2 places TAG

Fecha de modificación: 28 d'abril de 2021

Se publiquen els acords i les revisions del Tribunal Qualificador així com la data en que se realitzarà el segon exàmen.

 

 

 

 

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits