Procediment selectiu per a la creació d'un borsa d'auxiliars administratius, (concurs-oposició)

Fecha de modificación: 25 de novembre de 2022

Es publica anunci amb el resultat definitiu del procediment selectiu, modificat per error de fet.

Documentos

Desarrollado por 3digits