Procediment selectiu per a la creació d'un borsa d'auxiliars administratius, concurs-oposició

Fecha de modificación: 29 de juny de 2022

Es publica la resolució definitiva d'admesos i exclosos i es convoca per a la realització de la prova prèvia de català nivell B2 a aquells aspirants que no han acreditat el nivell exigit en les bases.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits