Modificació de crèdit 11/2021.

Fecha de modificación: 9 de juny de 2021

Se publica l'aprovació definitiva exp. MC 11_2021 suplement de crèdit

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits