MC 12_2022 crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Fecha de modificación: 2 de juny de 2022

Aprovació inicial MC 12_2022 crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits