Informació pública

Fecha de modificación: 21 de juny de 2022

Informació Pública de l'expedient 627/2020 relativa al projecte bàsic d'un habitatge unifamiliar amb garatge i piscina a sòl rústic.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits