Exposició pública modificació de crèdit 17/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit

Fecha de modificación: 12 de setembre de 2022

S’exposa al públic la modificació de crèdit 17/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals

Documentos

  • BOIB (tamaño: 132.28 KB)
  • Fecha de publicación: 12 de setembre de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desarrollado por 3digits