Convocatòria per a cobrir 2 places d'administratiu d'administració general.

Fecha de modificación: 31 de gener de 2023

Publicació de relació provisional d'aspirants admesos i exclosos. Es concedeix un termini de 10 dies per a realitzar al·legacions i/o reclamacions, i per esmenar la documentació.

Publicació en el BOE de l'anunci de la convocatòria i inici del termini de presentació d'instàncies (30/12/2022 - 27/01/2023).

Documentos

Desarrollado por 3digits