Convocatòria d'ajuts econòmics (cfp/btx /2021) Adreçada a estudiants de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i grau superior d’Alcúdia per Al curs 2020/2021

Fecha de modificación: 23 de desembre de 2021

Se publica la resolució definitiva ajuts

Període de presentació de sol·licituds del 18 al 29 d’octubre de 2021.

 

Model sol·licituds

Accedir a https://sac.alcudia.net/ -> portada Tràmits destacats

Accés models de presentació sol·licituds autocompletables-> Convocatòries d’ajuts -> documentació

 

Registre sol·licituds

Accedir a https://sac.alcudia.net/ -> portada Tràmits destacats

Accés registre tràmit telemàtic (amb certificat digital o Clave Firma) -> Adjuntar model autocompletables en format .pdf al tràmit “Instància genèrica”.

Accés registre presencial (dins horari atenció al públic):

-          Registre general d’Alcúdia edifici “Can Ramis”

-          Registre municipal Port d’Alcúdia edifici “Seu des Moll”

 

 

 

 

 

Convocatoria de ayudas económicas (cfp/btx/2021) Dirigida a estudiantes de bachillerato y ciclos formativos de grado medio y superior en Alcúdia para el curso 2020/2021

 

Bases reguladoras de las subvenciones concurrencia competitivas relacionadas con las ayudas económicas estudios superiores 2021, dirigida a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de formación profesional de grado medio y grado Alcúdia Superior para el curso 2020/2021

 

Período de solicitud del 18 al 29 de octubre de 2021.

 

Formulario de solicitud

Acceso https://sac.alcudia.net/ -> portada Procedimientos destacados

Acceso a formularios de solicitud autocompletables- > Convocatorias de ayudas -> documentación

 

Registro de solicitudes

Acceso https://sac.alcudia.net/ -> cubrir Procedimientos destacados

Procedimiento telemático de registro de acceso (con certificado digital o Clave Firma) -> Adjuntar modelo autocompletable en formato .pdf al trámite "Instancia genérica".

Acceso presencial a la inscripción (en horario de atención:

  1. Registro general de Alcúdia edificio "Can Ramis"
  2. Registro Municipal Port d'Alcúdia edificio "Seu des Moll"

 

 

 

 

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits