Convocatòria d'ajuts a l'estudi (Erasmus + període 2019/2020) Convocatòria 2021

Fecha de modificación: 23 de desembre de 2021

Se publica la resolució definitiva ajuts

Període de presentació de sol·licituds del 18 al 29 d’octubre de 2021

 

Model sol·licituds

Accedir a https://sac.alcudia.net/ -> portada Tràmits destacats

Accés models de presentació sol·licituds autocompletables-> Convocatòries d’ajuts -> documentació

 

Registre sol·licituds

Accedir a https://sac.alcudia.net/ -> portada Tràmits destacats

Accés registre tràmit telemàtic (amb certificat digital o Clave Firma) -> Adjuntar model autocompletables en format .pdf al tràmit “Instància genèrica”.

Accés registre presencial (dins horari atenció al públic):

-          Registre general d’Alcúdia edifici “Can Ramis”

-          Registre municipal Port d’Alcúdia edifici “Seu des Moll”

 

 

CONVOCATORIA DE BECAS DE ESTUDIO (periodo Erasmus+ 2019/2020) -Convocatoria 2021-

 

Bases reguladoras de las subvenciones concurrencia competitivas relacionadas con la ayuda económicas estudios superiores 2021, dirigida a estudiantes y personas de Alcúdia, beneficiarios del programa de movilidad internacional Erasmus plus (periodo 2019/2020).

 

(realizada entre el 1 de noviembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020).

 

 

Período de solicitud del 18 al 29 de octubre de 2021.

 

Formulario de solicitud

Acceso https://sac.alcudia.net/ -> portada Procedimientos destacados

Acceso a formularios de solicitud autocompletables- > Convocatorias de ayudas -> documentación

 

Registro de solicitudes

Acceso https://sac.alcudia.net/ -> Portada Procedimientos destacados

Procedimiento telemático de registro (con certificado digital o Clave Firma) -> Adjuntar modelo autocompletable en formato .pdf al trámite "Instancia genérica".

Acceso registro presencial (en horario de atención al público):

  1. Registro general de Alcúdia edificio "Can Ramis"
  2. Registro Municipal Port d'Alcúdia edificio "Seu des Moll"

 

 

 

 

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits