Aprovació pròrroga Pressupost 2022 per l’exercici 2023

Fecha de modificación: 18 de gener de 2023

Se publica resolució de l'aprovació del pressupost prorrogat 2022

Documentos

Desarrollado por 3digits