Aprovació inicial ordenança Mercat

Fecha de modificación: 16 d'abril de 2021

Edicte aprovació definitiva ordenança mercat 2021

EDICTE APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PUESTOS, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS A TERRENYS D'ÚS PÚBLIC, EL QUAL UNA VEGADA SOTMÈS L'ACROD AL TRAMIT D'INFORMACIÓ PULICA I NO HAVER-SE PRESENTAT CAP AL.LEGACIÓ, ESDEVÉ DEFINITIU

Documentos

  • Anunci (tamaño: 172.81 KB)
  • Fecha de publicación: 16 d'abril de 2021
  • BOIB Mercat (tamaño: 123.54 KB)
  • Fecha de publicación: 16 d'abril de 2021

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits