Aprovació definitiva MC 07_2022

Fecha de modificación: 4 de maig de 2022

Aprovació definitiva de la modificació pressupostària 07/2022 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria.

Documentos

Enlaces

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits