INFORMACIÓ IMPORTANT PER A LES LICITADORES I PUBLIC EN GENERAL SOBRE L’ACCES A LA INFORMACIÓ DE LES LICITACIONS I DOCUMENTACIO: Des del 9 de març de 2.018, els anuncis de licitacions dels contractes de l’Ajuntament d’Alcúdia i de les seves entitats dependents i la resta de documentació de les licitacions que es publiquen en el present perfil es troba allotjada a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les persones interessades poden accedir a la informació i documentació dels contractes a través dels links que per a cada contracte s’insereixen en aquest perfil o bé directament a través de la web de la Plataforma de Contractació del Sector Públic:

Perfil del contratante

Se han encontrado 10 contratos

1  2  3  4  5 
Desarrollado por 3digits