SERVEI DE DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES PROMUGUDES PER L’AJUNTAMENT D’ALCÚDIA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA, MILLOR OFERTA QUALITAT-PREU, DIVERSOS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA (exp. cn-19-22)

  • Número de expediente: cn-19-22
  • Tipo de contrato: Contracte de Serveis
  • Fecha de modificación: 18 de novembre de 2022
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits