Contracte d'obres de conservació i restauració de la torre rellotge de l'Ajuntament d'Alcúdia, mitjançant procediment obert simplificat, millor oferta qualitat-preu i diversos criteris d'adjudicació, tramitació ordinària (exp. cn-12-23).

  • Número de expediente: cn-12-23 (EE 3541-2023)
  • Tipo de contrato: Contracte d'Obra
  • Fecha de modificación: 17 d'agost de 2023
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits