Concessió del servei d'explotació del bar cafeteria del centre de l'associació de gent gran d'Alcúdia, situat a l'edifici de CAN RAMIS d'Alcúdia, mitjançant procediment obert, via d'urgència (exp. cn-12-20)

  • Número de expediente: cn-12-20
  • Tipo de contrato: Contracte de Serveis
  • Fecha de modificación: 11 d'abril de 2023
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits