Contracte del servei de redacció del "Projecte executiu de dotació de clavegueram ales urbanitzacions de Mal Pas i Bonaire, i d'impulsió de les aigües residuals a Alcúdia", mitjançant procediment obert, millor oferta qualitat-preu, diversos criteris d'adjudicació, via ordinària (exp. cn-20-22).

  • Número de expediente: cn-20-22
  • Tipo de contrato: Contracte de Serveis
  • Fecha de modificación: 9 de maig de 2023
  • Fase de contratación: En licitació
  • Tipo de procedimiento: Obert

Volver al perfil del contratante

Desarrollado por 3digits