Servei d'Atenció Psicològica

/benestar/ca/Imatges/IMAS-p.jpg

L'Àrea de Benestar Social ofereix un servei gratuït i de proximitat d'orientació psicològica.

El Servei d’Atenció Psicològica treballa amb les persones per tal de promoure canvis que les ajudin a situar-se de forma més adequada en el seu entorn social, fomentant el desenvolupament de les seves competències personals i les seves potencialitats. La problemàtica a tractar és diversa: dificultats relacionals i de convivència, risc de desprotecció infantil i adolescent, violència de gènere i domèstica, tractament inadequat o maltractament a persones majors o dependents, dificultats psicoafectives, manca de recursos personals i familiars i dificultats d’adaptació a etapes del cicle vital.

30 de gener de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits