Procediment selectiu de 4 places de TAG

Fecha de modificación: 24 de gener de 2023

Publicació en el BOIB de la convocatòria i les bases reguladores

Publicació en el BOIB de la convocatòria i de les bases reguladores del procediment. IMPORTANT: el termini de presentació d'instàncies s'obrirà l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Documentos

Desarrollado por 3digits