Procediment selectiu constitució borsa de treball categoria Enginyer Industrial

Fecha de modificación: 8 de juliol de 2021

Es publica la convocatòria d’un procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala tècnica de l’escala d’Administració Especial, categoria de TAE Enginyer Industrial o equivalent, per al nomenament de funcionaris interins, de conformitat amb els supòsits legalment establerts.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits