MC 22_2022 suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Fecha de modificación: 15 de desembre de 2022

Es publica l'aprovació definitiva

Documentos

Desarrollado por 3digits