Resum de sessió plenària

/ajuntament/ca/documentos/imatges_noticies/barbara-m.jpg

Sessió plenària de dia 1 de juny de 2022

Aquest dimecres 1 de juny de 2022, a 9,30 h. i a la sala de plens de l’Ajuntament d’Alcúdia s’ha dut a terme la sessió plenària extraordinària, amb els següents punts a l’ordre del dia:

1. Examen i Aprovació de l’acta de la sessió anterior. PUNT APROVAT per unanimitat.

2. Dació compte Informes definitius del pla anual del control financer de

l’any 2021. S’han donat per assabentats

3. Dació compte de l’Informe resum anual de l’Ajuntament d’Alcúdia dels

resultats del control intern, que s’estableix a l’article 213 del text refós de

la llei reguladora de les hisendes locals, de l’exercici 2021. S’han donat per assabentats

4. Examen i aprovació proposta aprovació inicial MC 12_2022 per crèdit

extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals. S’ha aprovat per majoria amb 11 vots a favor dels regidors i regidores del Psoe, Pi, Més per Alcúdia, Podemos i 6 abstencions del Pp, Vox, UxA, Ciutadans.

 

5. Examen i aprovació proposta d'acord d'aprovació de reconeixement

extrajudicial de crèdit d'obligacions 6/2022. El punt s’ha aprovat per majoria amb 10 vots a favor Psoe, Pi, MxAlcúdia, i 6 abstencions, Pp, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans i 1 vot en contra de Podemos.

 

 

6. Examen i aprovació proposta presentació de la sol·licitud a la

convocatòria PIREP, del projecte de rehabilitació de la sala. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT.

 

7. Examen i aprovació proposta sol·licitud de subvenció POS pavimentació

del carrer Quarter de Cavalleria. PUNT APROVAT PER UNANIMITAT.

 

8. Examen i aprovació proposta fixament festes locals per a l'any 2023. APROVAT PER UNANIMITAT.

9. MOCIÓ que presenta el grup Municipal PODEMOS sobre la necessitat d'aprovació d'un nou Reglament Municipal del Servei d'abastiment d'aigua potable. La moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra Psoe, Pi, MxA,  6 abstencions Pp, Vox, UxAlcúdia, Ciutadans i 1 vot a favor Podemos.

 

10.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sobre l'aprovació d'un conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia per la prestació de serveis informàtics. La moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra, Psoe, Pi, Més per Alcúdia, 6 abstencions Pp, Vox, Unió per Alcúdia, Ciutadans i 1 vot a favor, Podemos.

 

 

11.MOCIÓ que presenta el Grup Municipal PODEMOS sol·licitant convocatòria reunió extraordinària oberta als veïns d'Alcúdia sobre el 2º cable d’ interconnexió elèctric entre Península i Mallorca i sobre la Central Tèrmica del Port d'Alcúdia. La moció no s’ha aprovat per 10 vots en contra, Psoe, Pi, Més per Alcúdia, 6 abstencions Pp, Vox, Unió per Alcúdia, Ciutadans i 1 vot a favor, Podemos.

 

12.PROPOSTES I MOCIONS D’URGÈNCIA.

En aquest punt s’han presentat tres mocions i com indica el funcionament del plenari,  primer s’ha votat la urgència d’incloure’ls a l’ordre del dia que en els tres casos s’ha aprovat per unanimitat i després s’ha votat els punts.

 

La 1era proposta d’urgència ha estat la proposta d’acord d’aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions 2/2022 del Consorci de Pollentia. . El punt s’ha aprovat per majoria amb 10 vots a favor, 6 abstencions i 1 vot en contra.

 

La 2a proposta d’urgència ha estat relativa a l’examen i aprovació de la proposta de modificació de tarifes del servei de taxi exercici 2022. El punt ha quedat aprovat per UNANIMITAT amb els suport de tots els grups polítics municipals.

El darrer punt d’aquest apartat ha estat la presentació de la renúncia al càrrec de batlessa per part de Bàrbara Rebassa fruit de l’acord de govern assolit després de les passades eleccions municipals, pacte entre el PSOE i el PI-Proposta per les Illes.

La batlessa d’Alcúdia Bàrbara Rebassa, a aquest punt de la seva renúncia  ha llegit una declaració on ha citat a Cervantes i ha fet balanç dels tres anys al front de la batlia valorant l’experiència d’estar al capdavant de l’Ajuntament i ha manifestat en diverses ocasions que “el d’avui no és un adeu perquè això segueix” fent al·lusió a l’any que queda de legislatura i al fet que continuarà dins la corporació municipal en tasques com a regidora. Ha fet un seguit d’agraïments a la seva família, al personal de l’ajuntament, als companys de govern, als companys del seu partit del Psoe, als companys de la corporació municipal i sobretot  al poble en general pel tracte rebut durant aquests difícils anys que ens ha tocat viure amb la pandèmia, moments difícils i que ha estat al servei de la ciutadania mirant de solucionar i fer millor la vida dels alcudiencs i alcudienques. 

Vos ne reproduïm un fragment de la seva darrera intervenció com a batlessa:

“Celebram avui el darrer ple del meu mandat abans de que el proper dissabte prengui possessió el nou batle, en Domingo Bonnin, fruit del pacte de Govern al que arribarem a les eleccions del 2019 i em permetreu que comenci el meu darrer discurs com a batlessa de la mateixa forma que vaig començar aquesta aventura de ser la candidata del partit socialista a l’Ajuntament d’Alcúdia i es citant El Quijote de Miguel de Cervantes:

“Hoy es el día mas hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas,la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y, sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén”

“Aquesta reflexió, aquestes paraules són les que m’han acompanyat sempre des del moment en que vaig decidir iniciar aquest camí de ser la batlessa de la meva ciutat, Alcúdia.”

“Tots els que han estat a la vida pública solen dir que no hi ha major honor que ser batle o batlessa de la ciutat en la que has nascut. I avui vull reconèixer davant vosaltres aquest sentiment. Aquests 3 anys m’han permès gaudir d’aquest honor i estic convençuda de que per moltes voltes que encara em pugui donar la vida, no experimentaré un honor tan gran com el que he tengut durant aquests anys en que m’ha tocat ostentar aquesta responsabilitat”...

“...I és que no se neix batlessa. Ningú et prepara per ser-ho. Assumeixes un repte que obliga a decisions de les que ets la darrera i definitiva responsable, tant si les adoptes en solitari com si les consensues amb els companys del teu grup, de l’equip de Govern o del plenari municipal ,al final la decisió es teva i teva és la responsabilitat.”..

Just després Domingo Bonnin, primer tinent de batle ha assumit el comandament dels darrers minuts del plenari, com a batle en funcions, després de la renúncia de Bàrbara Rebassa com a batlessa.

El batle en funcions ha donat  compte dels decrets de batlia i abans de donar per finalitzat el plenari hi ha hagut un torn d’intervencions de diversos dels representants dels grups polítics municipals de l’oposició, tant Fina Linares del PP, com Joan Sendín de Vox, com Carme Garcia d’Unió per Alcúdia, com Azahara Machado de Ciutadans i José Manuel Aranda de Podemos. A les seves intervencions han agraït la tasca com a batlessa i el seu talant amb els respectius grups, durant aquest tres anys per part de la fins avui batlessa d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa.

Després ja el batle en funcions Domingo Bonnín ha donat la sessió plenària per finalitzada.

 

2 de juny de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat /RAT

Desenvolupat per 3digits