Resum de sessió plenària

Sessió plenària extraordinària celebrada dia 23 de febrer de 2022

la sessió plenària extraordinària a l’Ajuntament d’Alcúdia, amb un únic punt a l’ordre del dia.

En primer terme, i per unanimitat, s’ha ratificat la inclusió del punt a l’odre del dia.

Tot seguit i a petició de la batlessa, tenint en compte que no es pot hissar la bandera a mig pal, perquè l’edifici consistorial es troba amb els bastiments a la façana, s’ha guardat un minut de silenci, per les víctimes del naufragi del pesquer gallec a aigües de Terranova.

Després s’ha passat al punt de l’odre del dia. Examen i aprovació proposta d’aprovació definitiva pressuposts 2022.

Després de l’exposició pública i les al·legacions presentades per part del grup municipal Podemos, al ple ha quedat aprovada la proposta primer: estimar parcialment algunes de les al·legacions, desestimar-ne altres, i corregir errades materials, entre d’altres termes. Ha quedat aprovat per 10 vots a favor (Psoe, Pi, MésxAlcúdia), una abstenció (UnióxAlcúdia) i 6 vots en contra  (PP, Vox, Ciutadans i Podemos).


23 de febrer de 2022

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits