Procediment selectiu de 4 places de TAG

Data de modificació: 24 de gener de 2023

Publicació en el BOIB de la convocatòria i les bases reguladores

Publicació en el BOIB de la convocatòria i de les bases reguladores del procediment. IMPORTANT: el termini de presentació d'instàncies s'obrirà l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits