Procediment selectiu borsa de treball educadors/es socials

Data de modificació: 21 de desembre de 2022

Es publica anunci amb el resultat provisional del concurs de mèrits i s'atorga un termini de TRES DIES HÀBILS (fins 27/12/2022) per realitzar al·legacions i/o reclamacions.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits