Procediment selectiu borsa de treball educadors/es socials

Data de modificació: 22 de juliol de 2022

Es publiquen les bases de la convocatòria (BOIB núm. 94 21/07/22

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits