Modificació pressupostària 01/2023

Data de modificació: 7 de març de 2023

Aprovació definitiva MC 01_2023 crèdit extraordinari finançat amb baixes d’altres partides

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits