MC 22_2022 suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals

Data de modificació: 15 de desembre de 2022

Es publica l'aprovació definitiva

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal, Política de Privacitat i Protecció de Dades

RAT

Desenvolupat per 3digits