Servei de WhatsApp Municipal. Política de protecció de dades.

Política de protecció de dades relativa al servei de WhatsApp municipal

L’Ajuntament d’Alcúdia, amb NIF 0700300G i domicili al Carrer Major, 9 (07400 – Alcúdia), us sol·licita el vostre consentiment per tractar de forma legítima les vostres dades amb la finalitat de rebre comunicacions del vostre interès emeses per l'Ajuntament d’Alcúdia mitjançant una llista de distribució de WhatsApp, des del número 691216651. 

L’enviament de les dades introduïdes en aquest formulari per part de l’usuari implicarà l’acceptació expressa i sense reserves de la política de protecció de dades personals que  regeix el servei de WhatsApp municipal. El tractament de dades queda legitimat per obligació legal i el consentiment de les persones interessades. 

L’Ajuntament d’Alcúdia utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. Les dades es comunicaran a les unitats de l'Ajuntament competents en la matèria relacionada amb la comunicació realitzada i no podran ser cedides a tercers excepte en els supòsits previstos en la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. 

Podeu dirigir-vos per mail a l'Ajuntament de d’Alcúdia per poder exercir els vostres drets: ajuntament@alcudia.net

 

Privacitat a WhatsApp: 

  • WhatsApp és una de les empreses de Facebook i treballa i comparteix informació amb altres empreses del grup. 
  • Requisits d'edat. Per poder utilitzar WhatsApp és necessari tenir almenys 16 anys d'edat. 
  • WhatsApp recopila, utilitza i comparteix la informació segons es descriu a continuació, basant-se en aquests interessos legítims: 
    • Crear, proporcionar, donar suport i mantenir funcions i serveis innovadors que permetin a les persones menors d'edat expressar-se, comunicar-se, descobrir contingut, interactuar amb informació i empreses rellevants segons els seus interessos, fomentar el suport comunitari i utilitzar eines i funcions que promoguin el seu benestar. 

Consultau la informació detallada als següents enllaços:  

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits