Procediment selectiu 1 plaça de Peó

Fecha de modificación: 25 de setembre de 2023

Relació provisional de persones admeses i excloses a la convocatòria oberta del procediment selectiu de personal d'EMSA SAU d'una plaça de Peó per sistema de concurs oposició.

Documentos

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits