Reunió de la Junta de Portaveus de l'Ajuntament d'Alcúdia

/covid-19/ca/Imatges/juntaportaveus-m.jpg

Acord unànime a Alcúdia a la reunió de la junta de portaveus amb la batlessa, per la Covid-!9

Els  representants dels vuit grups polítics municipals mantingueren ahir una reunió telemàtica i presencial, amb la reunió de portaveus convocada a l’ajuntament d’Alcúdia. De manera  presencial uns  i d’altres telemàticament, han conversat amb la batlessa Bàrbara Rebassa sobre la situació donada al municipi per la COVID-19 i per les mesures que s’hagin de prendre, per fer front a les dificultats que es presenten a causa de la situació provocada pel coronavirus.

 

En el si de la Junta de portant-veus la batlessa Bàrbara Rebassa va demanar  el suport del consistori per fer front a les dificultats que es presenten a causa de la situació provocada pel COVID-19.  Tots els grups polítics municipals han demostrat unanimitat per fer feina plegats i anar tots a una en vistes a la reconstrucció del municipi, a la reactivació econòmica i a poder proporcionar l’ajuda necessària als alcudiencs i alcudienques

Ha demanat el suport total de tots els membres, tots hem de fer feina en la reconstrucció, i demana suggeriments i propostes.

 

A la reunió telemàtica i presencial hi participaren a més de la batlessa Bàrbara Rebassa, els representants dels vuit grups polítics municipals, Psoe, Pi, Més per Alcúdia, Pp, Vox, Unió per Alcúdia, Ciutadans i Podemos. A la sala de plens participaren a la reunió concretament els tinents de batle Domingo Bonnín, Martí Garcias, els regidors i regidores Tomàs Adrover, Carme Garcia, Joan Sendín, així com via telemàtica les regidores Josefina Linares, Azahara Machado, Concepción Baleato a més del secretari de la corporació Joan Seguí.

 

La batlessa informà de totes  les mesures d'ajuda contemplades i executades fins aleshores, en aquest primer mes d’estat d’alarma, tenint en compte les tres línies de feina fonamentals:1- Serveis Socials 2-Reducció taxes i impostos 3- Reactivació econòmica (+pla d'obra pública)

 

 

L’ampliació de la plantilla del departament de serveis socials, amb 2 administratius i 1 treballadora social, per atendre les sol.licituds d’ajudes.

L’ampliació del servei de menjar a domicili s’ha ampliat a persones vulnerables i de risc però també a les persones que ho han sol.licitat, que eren usuaris del centre de dia i que des del seu confinament romanen a casa.

S’ha posat en marxa el nou servei d’ajuda a les persones que no poden anar a comprar queviures, medicaments o anar al metge, dirigit a persones amb situació de risc, poca mobilitat.

El banc d’aliments donada la demanda ha flexibilitat i ampliat el seu  horari d’atenció contant amb la col.laboració de Creu Roja i C&R.

Increment de les ajudes per cobrir necessitats bàsiques.

Atenció directa, telefònica i telemàtica, de les educadores socials, als joves amb seguiment dels usuaris del programa la Mar de Nins.

Priorització de les ajudes per alimentació de manera immediata i a tramita la renda social garantida i la renda mínima d’inserció per a famílies vulnerables i amb risc d’exclusió social.

 

Es va explicar la col.laboració entre les Administracions, Govern i Consell, intensificada durant l’estat d’alarma: col.laboració amb l’Ibsalut d’Alcúdia, escoltant les demandes del centre de salut: instal.lació de dues mampares als mostradors d’admissió al centre de salut d’Alcúdia i al Pac al Port, neteja i cotxe.

Coordinació i control de la residencia de gent gran, seguiment i reforç dels protocols de seguretat i neteja. Se’ls ha proporcionat EPIS, mascaretes i bates.

 

Pagament d’imposts.

 

Es faran bonificacions a taxes i serveis municipals tenint en compte la no-prestació del servei, pel fet d’haver d’estar confinats a casa: bonificacions escoletes, a les taxes d’ocupació de via pública, al centre de dia; mercats; activitats esportives i culturals; certificats de convivència.

 

 

Informació a la ciutadania..

 

Al si de la junta de portant veus  s’informà de les línies informatives cap a la ciutadania, a través de la plana web municipal coronavirus amb la informació oficial institucional; jocs i entreteniments de l’àrea de patrimoni; seguit d’activitats d’Alcúdia ràdio; Facebook de la policia local; festes de pasqua virtual des de l’àrea de festes; Facebook, twiter i instagram de l’ajuntament amb informació i recomanacions a la ciutadania. Des de l’àrea de comerç informació  dels establiments oberts durant l’estat d’alarma.

 

Desinfecció i neteja, Epis i voluntariat.

 

 Neteja i desinfecció diària als punts de més afluència, farmàcies, pac, centre de salut, residència, botigues, superfícies, a més de voravies i carrers de tots els nuclis de població(en tres dies neteja de tot el municipi)

Neteja exhaustiva i diària de la policia i els seus vehicles.

Compra d’aparell d’ozó per a desinfecció d’espais i vehicles.

Comprar de lleixivet per a la desinfecció.

Adquisició de mascaretes i bates.

Desinfecció profunda de la residència.

Col.laboració de voluntariat amb la confecció de mascaretes: Maria Reus, Oxana, Antònia Marquès i les seves alumnes i ex-alumnes, Xisca Ramis.

Donació de menjar al Banc d’aliments i mascaretes i bates per a la residència per part dels hotels Viva.

 

 

 

CARTA AL PRESIDENT DEL GOVERN.

 

S’exposà per part de la batlessa a tots els grups polítics municipals que s’ha enviat una carta al President del Govern Central, per  fer-li arribar la sol.licitud de supressió dels límits pressupostaris existents, eliminació de la regla de la despesa, ampliació dels terminis d’execució dels romanents de tresoreria de 2018, i la reducció dels requisits del romanent de tresoreria de 2019.

 

 

ALTRES MESURES EN ESTUDI.

 

Des del govern municipal s’estudien altres mesures socials i de reactivació econòmica: augment del pressupost per a serveis socials; augment del pressupost per a la promoció d’Alcúdia; agilització del pagament a proveïdors, autònoms, petita i mitjana empresa; mantenir i augmentar l’ocupació de l’ajuntament, tramitació de contractació d’ADL per suport al comerç.

Contractes d’obra, de cara al futur per donar feina ràpida i urgent.

Posar a disposició de l’Ibavi solars, prèvia compra, per a vivenda social.

Ampliar la dotació en concepte de beques de llibre, des de l’àrea d’educació.

Estudi d’ajornament de taxes i explotacions de platges.

 

MESURES PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.

 

S’explicà com ha funcionat l’Ajuntament a nivell dels seu personal, durant aquest període d’estat d’alarma, tema del teletreball, els serveis mínims, serveis essencials, i les mesures d’higiene, seguretat i distancia.

 

 

Totes les forces polítiques del consistori alcudienc manifestaren el seu suport i treballar conjuntament de cara a la situació donada per mor del coronavirus. La batlessa a més els expressà que facin arribar totes les propostes i suggeriments  que puguin ajudar a pal.liar les necessitats socials i facilitar la reactivació econòmica donada la situació esdevinguda per mor del coronavirus.

16 d'abril de 2020

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits