Transparència, Participació Ciutadana i Bon Govern

Qui som?

La secció de Transparència i Participació ciutadana -Bon Govern- de l'Ajuntament d'Alcúdia té com a objectiu reforçar la transparència del Govern de la Ciutat, oferint de forma permanent tota aquella informació relacionada amb la gestió de l'activitat municipal. Així mateix, pretén estimular la participació ciutadana en els assumptes municipals, creant una nova manera de relació amb la ciutadania.

 
Els nostres objectius són els següents:


Rendició de comptes: Informar a tots els ciutadans d’Alcúdia de com s'estan gestionant els fons públics, què és el que s'està fent amb ells i quins resultats s'estan assolint.
Participació ciutadana: Facilitar l'accés a la informació, proporcionant un instrument a la ciutadania perquè exerceixi una millor supervisió al govern municipal.
Legitimitat: La transparència en la informació genera una major confiança de la ciutadania, això ens permet una major legitimitat social positiva per a tots.

Noticias

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal / Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits