Visita i inauguració de les obres de la murada

/ajuntament/ca/noticias/murades-m.jpg

Visita i inauguracio de les obres de rehabilitació d'alguns trams de la murada

Dimecres 7 d’agost a les 10:00h hi ha hagut una visita i inauguració de les obres de rehabilitació que s’han realitzat a diferents trams de la murada medieval d’Alcúdia.

 

El Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela ha estat rebut per la batlessa Bàrbara Rebassa, el primer tinent de Batle Domingo Bonnin, el Regidor d’Obres Pròpies Martí Garcias, a més d’altres regidors i regidores de la Corporació com la regidora de Sanitat, Benestar Social i Igualtat Aguasantas Lobo, la regidora d’Hisenda, Contractació i Estadística Joana Mª Bennassar, el regidor de Turisme Josep Cladera, el regidor de Medi Ambient Tomas Adrover, el regidor de Urbanisme, Esports i Joventut Joaquín Cantalapiedra i  altres regidors de l’oposició com Joan José Sendín i Verónica Caro.

 

La batlessa Bàrbara Rebassa ha dit que els tres trams que s'han restaurat; La Porta de Sant Sebastià, obert avui dia 7 d'agost; el tram de La Porta de la Vila Roja i el tram de s'Esperó han estat finançats amb imposts de Turisme Sostenible. Aquestes, han estat unes obres que els alcudiencs agraeixen, així com ella mateixa, ja que sempre s'havia volgut pujar a zones de les murades que no estaven habilitades i que a dia d’avui ja és possible. Aquesta inversió de turisme sostenible Bàrbara Rebassa, la remarca d’excel·lent per al municipi i per a tots els alcudiencs.

 

El Conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball Iago Negueruela ha dit que avui s'ha pogut veure la utilitat dels imposts de turisme sostenible. També ha dit que aquests trams composen un eix vertebrador i un emblema d'Alcúdia important, i que ara els alcudiencs i el sector turístic pot gaudir d'aquest patrimoni històric. El Conseller ha fet ressò de la importància del turista, que indirectament ajuda amb aquests imposts, a mantenir en bon estat el nostre patrimoni, com ha estat el cas d'aquestes obres rehabilitades al municipi d'Alcúdia.

 

Seguidament s’han visitat 3 trams de la murada rehabilitada, la qual te una longitud de 365 m lineals.

 

MEMORIA I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DUITES A TERME:

 

El projecte de REHABILITACIÓ DE DIFERENTS TRAMS DE LES MURADES està dividit en tres:

 

-          Lot 1: “AMPLIACIÓ DE PAS SOBRE LES MURADES I REHABILITACIÓ PARCIAL DEL FINAL DEL TRAM NORD FINS A LA PORTA DE SANT SEBASTIÀ”, amb un pressupost de 213.441,88 €. En aquest tram s’ha ampliat el pas sobre les murades i s’ha restaurat tot el tram oest incloent la consolidació de l’arc existent al final del tram nord. L’obra es va adjudicar per un import de 172.994’31Euros.

-          Lot 2:“CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DEL RECINTE MEDIEVAL DE LA PORTA DE VILA ROJA (N38-N40)”,  amb un pressupost de 108.248,44 €. Les tasques realitzades han estat: neteja de sediments i restes vegetals sobre el mur i sobre la part vertical del mateix, reparació de coqueres, recol·locació de peces mogudes o despreses, refer les juntes on ha estat necessari, sanejament de pedres disgregades o substitució de les mateixes, reparació de la llinda desgastada, protecció de la part superior del mur per evitar filtracions d’aigua, construir una nova passarel·la per connectar aquesta part amb el tram de murada visitable passant per damunt de la porta Vila Roja, posar baranes de protecció al camí de l’adarb i netejar grafits. L’obra es va adjudicar per un import de 92.853’19 Euros.

-          Lot 3: “CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ DEL TRAM DE MURADA DE L’ESPERÓ (N37-E37)”, amb un pressupost de 78.052,25 €. Les tasques realitzades han estat: neteja de sediments i restes vegetals sobre el mur i sobre la part vertical del mateix, reparació de coqueres, recol·locació de peces mogudes o despreses, refer les juntes on sigui necessari, sanejament de pedres disgregades o substitució de les mateixes en els casos necessaris, reparació de la llinda trencada i una altra que estava fissurada, protegir la part superior del mur per evitar filtracions d’aigua, sanejar i reomplir els grans cruis verticals, realitzar cates arqueològiques per a delimitar les dimensions del Bastió de l’Esperó i per delimitar quines parts de les torres es conserven a més de netejar grafits. L’obra es va adjudicar per un import de 66.181’01 Euros.

 

Aquestes obres estan finançades pel Pla Anual de 2017 d’Impuls de Turisme Sostenible per un import de 442.020,30 també inclou els honoraris de la direcció facultativa formada per director d’obra, director d’execució material, coordinador de seguretat i salut i arqueologia i restauració.

7 d'agost de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desarrollado por 3digits